بررسی میزان PH

 برای تنظیم وان های آبکاری هرروز در میانه روز جهت آگاه شدن از محلول وان، PH وان که مخصوص گالوانیزه اسیدی می باشد استفاده می کنیم.

نرمال PH یک وان از 4.5 الی 5.2 می باشد، اگر PH ایین تر از حد معمول باشد وان نیاز به آمونیاک دارد اگر بالاتر از حد باشدجوهر نمک آنرا تنظیم می کنیم.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 184 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 184 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/BqVEhsRN5KYTkRegDzJ5xgAieGcD8hqBmsa5P510', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"mXOQNF4tMy5zo5LYvYbK8ywDPXPDxkm3iLL4iN4Y";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"https://motahedparch.ir/ph";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/BqVEhsRN5KYTkRegDzJ5xgAieGcD8hqBmsa5P510', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"mXOQNF4tMy5zo5LYvYbK8ywDPXPDxkm3iLL4iN4Y";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"https://motahedparch.ir/ph";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/BqVEhsRN5KYTkRegDzJ5xgAieGcD8hqBmsa5P510', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"mXOQNF4tMy5zo5LYvYbK8ywDPXPDxkm3iLL4iN4Y";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"https://motahedparch.ir/ph";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('BqVEhsRN5KYTkRegDzJ5xgAieGcD8hqBmsa5P510', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"mXOQNF4tMy5zo5LYvYbK8ywDPXPDxkm3iLL4iN4Y";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"https://motahedparch.ir/ph";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)