ورود میخ / پرچ از سالن تولید به سالن آبکاری

 در این مرحله، میخ های پرداخت شده که عاری از روغن و خاک اره می باشد، با نظر واحد کنترل کیفیت ، به واحد آبکاری آورده می شود. واحد کنترل کیفیت، میخ های تولید شده را به خوبی بررسی می نماید و در صورتی که این میخ ها خوب پرداخته نشده و یا الک نشده باشند،آنها را به سالن تولید میخ ارجاع می دهد.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 389 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 389 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/3KykZIJICFgiI3pElpCVkQxmAGwEz1GGW31XxRtk', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SwxoR2Pwe41LO5sAnDGFQUpDuq5mJ1g8WpyrEIJ7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:230:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/3KykZIJICFgiI3pElpCVkQxmAGwEz1GGW31XxRtk', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SwxoR2Pwe41LO5sAnDGFQUpDuq5mJ1g8WpyrEIJ7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:230:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/3KykZIJICFgiI3pElpCVkQxmAGwEz1GGW31XxRtk', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SwxoR2Pwe41LO5sAnDGFQUpDuq5mJ1g8WpyrEIJ7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:230:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('3KykZIJICFgiI3pElpCVkQxmAGwEz1GGW31XxRtk', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SwxoR2Pwe41LO5sAnDGFQUpDuq5mJ1g8WpyrEIJ7";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:230:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B1%DA%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)