وان های آبکاری گالوانیزه اسیدی

میخ هایی که از داخل محلول فروکلین خارج شده را با آب تمیز شستشو داده وسپس داخل وان های آبکاری می ریزند. در داخل وان ها، به مدت 30 – 45 دقیقه میچرخند.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 343 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 343 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/aXcT0ZeHfHX8XrUTrPLiwO9uawViY92K0uBFAf12', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"RzEtejikcJ4Kw5djivwINIC6tABkfRy3VfCM694b";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:184:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/aXcT0ZeHfHX8XrUTrPLiwO9uawViY92K0uBFAf12', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"RzEtejikcJ4Kw5djivwINIC6tABkfRy3VfCM694b";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:184:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/aXcT0ZeHfHX8XrUTrPLiwO9uawViY92K0uBFAf12', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"RzEtejikcJ4Kw5djivwINIC6tABkfRy3VfCM694b";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:184:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('aXcT0ZeHfHX8XrUTrPLiwO9uawViY92K0uBFAf12', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"RzEtejikcJ4Kw5djivwINIC6tABkfRy3VfCM694b";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:184:"https://motahedparch.ir/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)