فیلتراسیون

بعلت ورود زیاد ناخالصی های زائد از طرف واحد میخ از جمله خاک اره و غیره  و حتی سایش میخ ها در بارل ها، باعث بوجود آمدن ناخالصی آهن در وان می شود که توصیه می شود وان های آبکاری هر هفته یکبار فیلتر شوند. 

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 242 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 242 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/A3JOrZitOq9en1PLAabu0jcg2pn09Q8UaI8SP3Qf', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SFUAoUOqBGAEvjUxeXH7yjkklOA5GeZH5uR2mR6G";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:84:"https://motahedparch.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/A3JOrZitOq9en1PLAabu0jcg2pn09Q8UaI8SP3Qf', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SFUAoUOqBGAEvjUxeXH7yjkklOA5GeZH5uR2mR6G";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:84:"https://motahedparch.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/A3JOrZitOq9en1PLAabu0jcg2pn09Q8UaI8SP3Qf', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SFUAoUOqBGAEvjUxeXH7yjkklOA5GeZH5uR2mR6G";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:84:"https://motahedparch.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('A3JOrZitOq9en1PLAabu0jcg2pn09Q8UaI8SP3Qf', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"SFUAoUOqBGAEvjUxeXH7yjkklOA5GeZH5uR2mR6G";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:84:"https://motahedparch.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)