فروکلین

میخ هایی که تحویل آبکاری شده (طبق شرایط بیان شده در بخش "ورود قطعه از سالن تولید به سالن آبکاری")، را به مدت 15 دقیقه داخل محلول فروکلین قرار داده تا خوب تمیز شود و زیر کار میخ یکدست تمیز و پاک شده باشد.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 224 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 224 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/HY2wSUOovtyX8yAHfU67ztErxQ6OY5KsGuRSVggA', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"hOr0eewNKy3wiPpQmcrk60OrLryT2C1VxnNln2fC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:66:"https://motahedparch.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/HY2wSUOovtyX8yAHfU67ztErxQ6OY5KsGuRSVggA', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"hOr0eewNKy3wiPpQmcrk60OrLryT2C1VxnNln2fC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:66:"https://motahedparch.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/HY2wSUOovtyX8yAHfU67ztErxQ6OY5KsGuRSVggA', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"hOr0eewNKy3wiPpQmcrk60OrLryT2C1VxnNln2fC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:66:"https://motahedparch.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('HY2wSUOovtyX8yAHfU67ztErxQ6OY5KsGuRSVggA', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"hOr0eewNKy3wiPpQmcrk60OrLryT2C1VxnNln2fC";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:66:"https://motahedparch.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)