شستشو و خشک

در این مرحله، وان های آبکاری که به مدت معین چرخیده و قطعات داخل بارل ها آب گرفته است، حال این قطعات را از وان خارج نموده و داخل آب تمیز شستشو می دهیم. سپس داخل وان آبی کننده به مدت معین 3 الی 5 ثانیه نگه داشته؛ دوباره با آب تمیز شستشو می دهیم و در آخر میخ های آبکاری شده را داخل خشک کن ریخته و آنها را خشک کرده سپس تحویل واحد مونتاژ می دهیم .

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 238 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 238 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/pAkVzYiJQTwjsb742sUBHRyryiCpDbtMo3YXbY9H', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"iJkOXfcl2w6m0YCtdRyQFCw5hoGU0Y6fI57yicok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:80:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/pAkVzYiJQTwjsb742sUBHRyryiCpDbtMo3YXbY9H', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"iJkOXfcl2w6m0YCtdRyQFCw5hoGU0Y6fI57yicok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:80:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/pAkVzYiJQTwjsb742sUBHRyryiCpDbtMo3YXbY9H', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"iJkOXfcl2w6m0YCtdRyQFCw5hoGU0Y6fI57yicok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:80:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('pAkVzYiJQTwjsb742sUBHRyryiCpDbtMo3YXbY9H', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"iJkOXfcl2w6m0YCtdRyQFCw5hoGU0Y6fI57yicok";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:80:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)