شستشو بعد از فروکلین

در این مرحله، میخ هایی که داخل محلول فروکلین گذاشته شدند، خارج کرده و داخل پس آب قرار می دهند. سپس آنها را با آب تمیز شستشو داده و آماده ریختن داخل وان آبکاری می شوند.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 288 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 288 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/Dxyw5KcMFDCgIRTu54fau49oLvB8SqAA8Sbl1u8S', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"PZK7CpTl1jXB3nQlswNFbQL7MVZQvFRXG9bW1nSG";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/Dxyw5KcMFDCgIRTu54fau49oLvB8SqAA8Sbl1u8S', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"PZK7CpTl1jXB3nQlswNFbQL7MVZQvFRXG9bW1nSG";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/Dxyw5KcMFDCgIRTu54fau49oLvB8SqAA8Sbl1u8S', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"PZK7CpTl1jXB3nQlswNFbQL7MVZQvFRXG9bW1nSG";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('Dxyw5KcMFDCgIRTu54fau49oLvB8SqAA8Sbl1u8S', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"PZK7CpTl1jXB3nQlswNFbQL7MVZQvFRXG9bW1nSG";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"https://motahedparch.ir/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)