تنظیمات وان در طول هفته

اضافه کردن { نشادور، کلر روی، اسیدبوریک} به میزان لازم برای هرکدام از وان ها لازم می باشد.

لازم به ذکر است که این افزودنی ها باید یا توسط آزمایشگاه باشد یا فنی کار آبکاری از طریق بومه زدن داخل محلول بومه ، در اصل نشان دهنده غلظت وان می باشد که در هر صورت محلول وان کم یا زیاد باشد را بطور احتمالی نشان می دهد.

اگر بومه یک وان آبکاری عدد 10 را نشان دهد بدین معنا می باشد که محلول وان غلظت کمتری دارد و باید از نمک آماده اسیدی و یا فرمول اضافه نمودن مواد به محلول را انجام دهیم مثلا بومه محلول وان پایین است با مقدار لازم که یک آبکار تشخیص می دهد مواد افزودنی به وان اضافه شود و در صورت بروز مشکل جدی در محلول آبکاری را باید برای آنالیز به شرکت مربوطه فرستاد تا مشخص شود و در صورتی دیگر خود آبکار باید طبق تجربیاتی که دارد مشکل را حل کند که راه های گوناگونی وجود دارد که یکی از آن راه حل ها اینست که...

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 301 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 301 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/lMO0ChPcc9SNS6dE0pngk3RSIFPV8GaJG0HesnRQ', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ykdG4zelqMJMMefLrl2tpRhmgsRcGirb2QfMwkGm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:142:"https://motahedparch.ir/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/lMO0ChPcc9SNS6dE0pngk3RSIFPV8GaJG0HesnRQ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ykdG4zelqMJMMefLrl2tpRhmgsRcGirb2QfMwkGm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:142:"https://motahedparch.ir/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/lMO0ChPcc9SNS6dE0pngk3RSIFPV8GaJG0HesnRQ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ykdG4zelqMJMMefLrl2tpRhmgsRcGirb2QfMwkGm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:142:"https://motahedparch.ir/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('lMO0ChPcc9SNS6dE0pngk3RSIFPV8GaJG0HesnRQ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"ykdG4zelqMJMMefLrl2tpRhmgsRcGirb2QfMwkGm";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:142:"https://motahedparch.ir/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)