بوم

برای تعیین غلظت وان از وسیله ای که بوم نامیده می شود، استفاده می کنیم و حد نرمال بومه وان از 12 الی 16 می باشد.

چنانچه حد پایین باشد باید مواد به محلول اضافه گردد و اگر هم که بالاتر از حد باشد باید به مرور زمان پایین آورد.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 200 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 200 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/TqAI2hbMbEchJWxB7MftQmszpyJk6lzu05WgFkHT', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"5TD3qUMO5wDqnVeAhEmQACUPlVo1QzE8FYmdTDCt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/TqAI2hbMbEchJWxB7MftQmszpyJk6lzu05WgFkHT', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"5TD3qUMO5wDqnVeAhEmQACUPlVo1QzE8FYmdTDCt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/TqAI2hbMbEchJWxB7MftQmszpyJk6lzu05WgFkHT', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"5TD3qUMO5wDqnVeAhEmQACUPlVo1QzE8FYmdTDCt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('TqAI2hbMbEchJWxB7MftQmszpyJk6lzu05WgFkHT', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"5TD3qUMO5wDqnVeAhEmQACUPlVo1QzE8FYmdTDCt";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D9%88%D9%85";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)