برگردان کردن وان ها

در طی یک دوره کاری شش ماه تحت هر شرایطی، وان آبکاری نیاز به سرویس و تمیز کاری دارند، چون داخل وان مقدار زیادی ناخالصی ها چه از لحاظ خاک اره و ناخالصی های مواد افزودنی که به وان اضافه می شود ته نشین وان می شود و لازم است برای کیفیت کار، وان را تمیزکاری کرد و سرویس دوره ای انجام داد، هم روغن کاری شود هم ته وان شسته شود. 

ودر پایان هر هفته، داخل وان آبکاری را آهنربا بزنیم تا قطعه هایی که داخل وان است، جمع آوری شود.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 282 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 282 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/PoSKxYkaC7x4TFFxmhzMMzWsNaBDKTuiY2zMtnfZ', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"K2CiMyWbwoFl3PmDWCoFfwE7ZWvc6b8oQ8pmmEbM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:123:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/PoSKxYkaC7x4TFFxmhzMMzWsNaBDKTuiY2zMtnfZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"K2CiMyWbwoFl3PmDWCoFfwE7ZWvc6b8oQ8pmmEbM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:123:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/PoSKxYkaC7x4TFFxmhzMMzWsNaBDKTuiY2zMtnfZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"K2CiMyWbwoFl3PmDWCoFfwE7ZWvc6b8oQ8pmmEbM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:123:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('PoSKxYkaC7x4TFFxmhzMMzWsNaBDKTuiY2zMtnfZ', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"K2CiMyWbwoFl3PmDWCoFfwE7ZWvc6b8oQ8pmmEbM";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:123:"https://motahedparch.ir/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)