اطلاعات فنی پرچ

پرچ ها یکی از قدیمی ترین و قابل اطمینان ترین انواع اتصال دهنده ها می باشند. به بیان ساده، هر پرچ از دو بخش محور (بدنه) و کلاهک تشکیل شده است که به وسیله چکش و یا پرچ کن تغییر شکل داده و به نحوی پرچیده می شود. در واقع یک سر آن در کارخانه و سر دیگر آن بعد از قرار دادن در سطح کار و پرچ کردن تغییر شکل می دهد.

انواع کلاهک پرچ


امروزه پرچ ها در کاربردهایی که ایمنی و اطمینان پذیری در آنها مهم و حیاتی است، مورد استفاده قرار می گیرند.
جهت تنظیم و قرار دادن پرچ ها در سطح کار، نیازمند دسترسی به هر دو طرف قطعه می باشیم. پرچ های چکشی با استفاده از ابزار فشرده سازی و یا چکش های دستی قابل پرچیدن می باشند.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 263 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 263 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/regCbhg9uDFZcV6RosaaM5KL7ZbM45T3E2kF5b84', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"q7C5gC4InDNJpaSCmE99gbOFu51xvcaF9piYGvBF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/regCbhg9uDFZcV6RosaaM5KL7ZbM45T3E2kF5b84', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"q7C5gC4InDNJpaSCmE99gbOFu51xvcaF9piYGvBF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/regCbhg9uDFZcV6RosaaM5KL7ZbM45T3E2kF5b84', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"q7C5gC4InDNJpaSCmE99gbOFu51xvcaF9piYGvBF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('regCbhg9uDFZcV6RosaaM5KL7ZbM45T3E2kF5b84', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"q7C5gC4InDNJpaSCmE99gbOFu51xvcaF9piYGvBF";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:104:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)