ارتباط با متحد پرچ


درج پیام

ایمیل شما با موفقیت ارسال شد.


  آدرس شرکت

تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب بیمارستان سینا ، کوچه میرزایی ،  شرکت متحد پرچ  

  تلفن تماس:  02166713312  - 02166758592 - 02166758593

  دورنما:         02166710469

  کدپستی:        1136749161

  ارتباط با بخش مدیریت :           manager@motahedparch.com

  ارتباط با واحد تولید :                products@motahedparch.com

  ارتباط با واحد فروش :               sales@motahedparch.com

  ارتباط با واحد تبلیغات و بازاریابی: advertise@motahedparch.com


Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 276 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/EyGmLDO6pWs3XOjLtWLjKhM6kcyAqmeRx5zuMx6z', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"NcMQs32SwUfPjtG4mJM8K5NlGmHtqqNtmiAkevxE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/EyGmLDO6pWs3XOjLtWLjKhM6kcyAqmeRx5zuMx6z', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"NcMQs32SwUfPjtG4mJM8K5NlGmHtqqNtmiAkevxE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/EyGmLDO6pWs3XOjLtWLjKhM6kcyAqmeRx5zuMx6z', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"NcMQs32SwUfPjtG4mJM8K5NlGmHtqqNtmiAkevxE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('EyGmLDO6pWs3XOjLtWLjKhM6kcyAqmeRx5zuMx6z', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"NcMQs32SwUfPjtG4mJM8K5NlGmHtqqNtmiAkevxE";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:117:"https://motahedparch.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)