آزمایشگاه

برای بهبود بهتر غلظت وان، محلول را به مقدار معین جهت آنالیز به آزمایشگاه های یکی از مشتریانی که براقی از آنها میخریم و یا به آزمایشگاه های صنعتی در سطح شهر می فرستیم تا بتوانیم محلول را تنظیم کنیم.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(): Only 0 of 236 bytes written, possibly out of free disk space

in Filesystem.php (line 122)
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 236 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/motahedp/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/snNG45iNZxR4y6o1h4alAdHBgl8amP9eWEgNb2Da', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"W4kAEJMmERgssZoVvivacYlFLXmvZ2d1IL75o5RH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:78:"https://motahedparch.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/snNG45iNZxR4y6o1h4alAdHBgl8amP9eWEgNb2Da', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"W4kAEJMmERgssZoVvivacYlFLXmvZ2d1IL75o5RH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:78:"https://motahedparch.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php (line 122)
at Filesystem->put('/home/motahedp/public_html/storage/framework/sessions/snNG45iNZxR4y6o1h4alAdHBgl8amP9eWEgNb2Da', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"W4kAEJMmERgssZoVvivacYlFLXmvZ2d1IL75o5RH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:78:"https://motahedparch.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php (line 83)
at FileSessionHandler->write('snNG45iNZxR4y6o1h4alAdHBgl8amP9eWEgNb2Da', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"W4kAEJMmERgssZoVvivacYlFLXmvZ2d1IL75o5RH";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:78:"https://motahedparch.ir/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php (line 129)
at Store->save()in StartSession.php (line 88)
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 218)
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php (line 189)
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php (line 77)