غرور و سربلندی

 احساس غرور و سربلندی تزریق کنید

 

احساس غرور و سربلندي، احساس انرژی بخش و انگیزه بخشی است که وابسته به دستاوردها و موفقیت های فرد است هنگامی كه فرد تلاش می کند و كار ارزنده‌اي را به انجام مي‌ رساند كه مورد پذيرش سازمان، مدیر و دیگران است و مورد احترام قرار مي‌گيرد احساس سربلندی و سرافرازی مي‌کند. و اين وضعيت موجب می شود که فرد احساس کند که فرد مفیدی است و سازمان برایش ارزش قائل می شود و این احساس عزت نفس را در او تقویت می کند. سازمانی كه اعضاي آن تلاش می کنند که دستاوردهاي مثبت داشته باشند سازمانی قدرتمند است.

شما به عنوان یک مدیر همانگونه که در قبال دستاوردها، پيشرفت‌ها و موفقیتهایی كه به دست مي‌آورید احساس غرور و سربلندی مي‌كنید، باید تلاش کنید فضايي را به وجود آورید تا کارمندانتان نيز اینچنين احساسي را داشته باشند. باید آنچنان رفتار و برخوردی داشته باشید که کارمندانتان کاملا احساس کنند که آنها مايه غرور و سربلندی سازمان هستند.