9 عادت که شما را باهوش جلوه می‌دهد!

برخی افراد واقعا بسیار باهوش هستند و شما در برخورد اول پی می برید که با یک آدم باهوش و سرآمد طرف هستید. برخی هم آنقدرها باهوش نیستند ؛ اما فنون و روش‌هایی می دانند که خود را دقیقا مثل همان آدم‌های سرآمد باهوش نشان می‌دهند.

 

۱. به اخبار پرطرفدار توجه کنید...

۲. دستور زبان‌تان را اصلاح کنید...

۳. منظم شوید...

۴. اشتباهات املایی را اصلاح کنید...

۵. سوالات هوشمندانه بپرسید...

۶. لباس مناسب بپوشید...

۷. شفاف و فصیح صحبت کنید...

۸. حالت بدن مناسب داشته ‌باشید...

۹. اعتماد به نفس‌تان را نشان دهید...