پنج عامل کلیدی برای موفقیت مدیران پروژه ها

 1- بر روی اهداف پروژه با مدیریت رده بالا، حامیان و ذینفعان پروژه توافق داشته باشید. به طور مثال پاسخ به سوالاتی مانند اینکه پروژه چه مساله ای را حل خواهد کرد؟ یا نتیجه یا دستاورد مورد انتظار در پایان پروژه چیست؟  به یاد داشته باشید که اهداف باید قابل اندازه گیری باشند.
 
2- برنامه های شفاف برای اجرای پروژه تهیه کنید که در آن مسولیتها، نقش ها و سطح پاسخگویی ها مشخص باشد.
 
3- محدوده پروژه را به صورت موثر مدیریت کنید. ایجاد تغییر در محدوده پروژه اجتناب ناپذیر است، بنابراین نحوه مدیریت تغییرات توسط شما در روند موفقیت پروژه تاثیرگذار است.
4- ارتباط موثر در پروژه ایجاد کنید. ارتباطات موفق و شفاف رمز موفقیت یک مدیر پروژه حرفه ای است.
 
5- از حمایت مدیریت رده بالای سازمان از خود اطمینان حاصل کنید. مدیریت باید بپذیرد که پروژه شما مهم است و برای شرکت ایجاد ارزش افزوده می کند یا باعث حل یک مساله کلیدی و مهم می شود.
نوشته : متحد پرچ


پیشنهاد می شود مقاله " 6  توصیه برای مدیران، بعد از تعطیلات " را نیز مطالعه فرمایید.