تکنیک قطارهای سوییس

   یکی از مشکلات مهم در برگزاری جلسات که همیشه پیش روی مدیران بوده است، عدم حضور به موقع مدعوین در جلسه است که معمولا سر ساعت در جلسه حضور ندارند و تا حضور کامل همه ی افراد بخشی از زمان جلسه از دست می رود. اغلب هم بهانه های مختلفی را جور می کنند،بهانه هایی که مرتبط با کارهای مهم شرکت هم هست.
    من اعتقادم بر این است که این عدم حضور به موقع مربوط به بی نظمی و عدم مدیریت زمان افراد است و هیچ ارتباطی با کارهای سازمان ندارد.
   یکی از تکنیک هایی که به شما کمک می کند تا افراد سرموقع در جلسه حضور یابند استفاده از تکنیک ساعت حرکت قطارهای سوییس است در زمانبندی حرکت قطارهای سوییس از ساعت حرکتهای غیرمتعارف استفاده شده است. یعنی مثلا به جای ساعت 8:30 از ساعت 8:28 استفاده شده است. شما هم در برگزاری جلسات از زمانهای رند استفاده نکنید مثلا به جای ساعت 8 تا 9 بگید جلسه ساعت  8:13 تا 9:07 برگزار می شود. اینقدر خاص بودن در زمان بندی باعث می شود توجه شرکت کنندگان جلب و نسبت به ساعت برگزاری جلسه حساس و کنجکاو شوند.


پیشنهاد می شود مقاله " استراتژی الهام بخش مورچه ها " را نیز مطالعه فرمایید.