پرچ کن و روش استفاده از آن

 پرچ کن دستگاهی است که میخ را در داخل سوراخ قطعه کار پرچ می کند. بعد از انتخاب پرچ و سوراخ کردن قطعات,با قراردادن میخ پرچ در سوراخ و استفاده از پرچ کن عمل پرچ کاری انجام می شود . برای درست انجام دادن آن لازم است به نکات زیر توجه شود.

  پستانک پرچ کن باید مناسب با قطر میخ پرچ باشد. یعنی قطر سوراخ پستانک باید کمی بیشتر از قطر میخ باشد که میخ به راحتی داخل آن جای گیرد , به همین دلیل برای میخ پرچ های مختلف پستانک های مناسب آن ساخته شده و بر روی پرچ کن نصب شده است که با توجه به سایز میخ پرچ می بایست تعویض شود. بزرگ بودن پستانک یکی دیگر از عوامل بیرون زدگی میخ وپرچ کاری نا موفق است.

پرچ کن

پرچ کن


  •   درهنگام پرچ کاری باید دریل و پرچ کن را به صورت عمود بر قطعه کار قرار داده و حتما پستانک را با فشار به قطعه کار بچسبانید.

  •   پیش از آغاز پرچ کاری باید پلیسه ها ی حاصل سوراخکاری را زدود چرا که وجود پلیسه ها می تواند پرچ را پاره کند.

  •  قطعاتی که باید به هم متصل شوند با گیره یا فشار دست یا هر طریق ممکن کاملاً به هم نزدیک کنید و سپس عمل پرچ کاری را انجام دهید.

  • پرچ کن ها از سازوکارهای مختلفی برای پرچ کردن استفاده می کنند به عنوان نمونه پرچ کن ممکن است دستی ، بادی(پنوماتیک)، برقی و باطری باشد.


انواع پرچ کن های متحد پرچ