میخ

 با توجه به این که در بیشتر موارد پرچ کاری مقدار اندکی از میخ در قسمت کلاهک باقی می ماند و قسمت عمده ای آن توسط انبرپرچ جدا می شود ، جنس میخ خیلی مهم نمی باشد.

شرکت متحد پرچ جنس میخ خود را از فولاد ساخته تا مقاومت کششی و برششی لازم را در حین عملیات پرچ کاری داشته باشد. برای سهولت مصرف کننده و آسان وارد شدن میخ در دستگاه پرچ کن، نوک آن تیز طراحی می شود. بطور معمول بعد از تولید میخ، آن را تحت انجام عملیات حرارتی شامل آنیل و تنش زدائی قرار داده و سپس با عملیات شیمیائی شامل گالوانیزه، فسفاته و آنودایز ، شستشو و پولیش می شود تا احتمال زنگ زدگی را تا حد امکان کاهش یابد.

انتخاب طول میخ نیز وابسطه به قطر میخ پرچ می باشد ، چرا که با افزایش قطر میخ پرچ باید پستانك مناسب با قطر سوراخ (قطر اسمی) را روي پرچ كن سوار كرد و این ملزم به افزایش طول میخ می باشد تا جایی که فک های پرچ کن بتواند میخ را به داخل بکشد.
جدول مشخصات میخ پرچ

میخ پرچ متحد پرچ