شستشو و خشک

در این مرحله، وان های آبکاری که به مدت معین چرخیده و قطعات داخل بارل ها آب گرفته است، حال این قطعات را از وان خارج نموده و داخل آب تمیز شستشو می دهیم. سپس داخل وان آبی کننده به مدت معین 3 الی 5 ثانیه نگه داشته؛ دوباره با آب تمیز شستشو می دهیم و در آخر میخ های آبکاری شده را داخل خشک کن ریخته و آنها را خشک کرده سپس تحویل واحد مونتاژ می دهیم .