جوهر نمک

در پایان هر روز کاری، برای تنظیم PH  وان به مقدار لازم اسید کلریدریک ( یا جوهرنمک) اضافه می کنیم. لازم به ذکر است که در فصل گرما حتما آندهای داخل وان را خارج نموده به این دلیل که روی وان بالا می رود.