ارتباط با متحد پرچ


درج پیام

ایمیل شما با موفقیت ارسال شد.


  آدرس شرکت

تهران ، میدان حسن آباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب بیمارستان سینا ، کوچه میرزایی ،  شرکت متحد پرچ  

  تلفن تماس:  02166713312  - 02166758592 - 02166758593

  دورنما:         02166710469

  کدپستی:        1136749161

  ارتباط با بخش مدیریت :           manager@motahedparch.com

  ارتباط با واحد تولید :                products@motahedparch.com

  ارتباط با واحد فروش :               sales@motahedparch.com

  ارتباط با واحد تبلیغات و بازاریابی: advertise@motahedparch.com